i̇ngilizce kursu ankara

Kızılay’ın En iyi İngilizce Kursu : Diplomat Akademi

Kızılay İngilizce Kursu arayışında mısınız ? O halde Diplomat Akademi ile tanışın ! Eğitim ve iş dünyasının vazgeçilmez dili haline gelen ve evrensel bir dil olarak kabul gören İngilizce öğrenmek artık bir yaşam zorunluluğu haline gelmiş durumda. Diplomat Akademi ile farklı seviyeler ve sınavlara hazırlık için İngilizce öğrenmeye hazır olun.

Dünyada 335 milyon kişinin konuştuğu dil olan İngilizce en çok konuşulan 3. sıradaki ana dildir. Bundan önce de Çince(1,2 Milyar) ve İspanyolca (399 milyon) gelir. Aynı zamanda da 1.5 milyar insanın Fransızca’yı (80 milyon) 2. yabancı dil olarak öğrenmesini göz önüne alırsak bunun da açık ara farkla önünde yer almaktadır. İngilizce 7,2 milyar dünya nüfusunun ortak ve evrensel dili haline gelmiştir. Bu nedenle farklı yaş grupları ve sınavlara hazırlık için Ankara İngilizce kursu arayışınıza en iyi cevap olarak Diplomat Akademi gösterilebilir.

SınıfMateryalEğitmenSüreDevamlılıkKur GeçmeGarantiÖğrenci Hakları

Genel İngilizce kursumuz azami 12 kişilik modern sınıflarımızda yapılmaktadır. Sınıfta oturma düzenimiz ve masa dizaynımız, öğrencinin tahtayı, öğretmeni ve görselleri rahatlıkla görebilecek bir biçimde düzenlenmiştir. Sandalyeler yetişkinler için üretilmiş, tekerlekli , ergonomik ve boyu ayarlanabilir özellikte olduğu için öğrencinin derse konsantre olmasını sağlar ve ders sonunda yorulduğunuzu hissetmezsiniz.

Diplomat Akademi Kızılay İngilizce Kursu‘nda konuları işlenirken, Diplomat Akademi Yabancı Dil Kursu kendi uzmanlarına yazdırdığı özgün kitaplar kullanılmaktadır. Kitaplar yazılırken, Türk öğrencilerin öğrenme tipolojileri dikkate alınmış ve konuların özellikle aktüel olmasına özen gösterilmiştir. Diğer kurumların kullandığı kitaplar ne yazık ki 15-20 yıl önce yazıldığından modern İngilizce’ nin kelimelerini ve konularını tam anlamıyla içermemektedir. Derslerde eğitmen-öğrenci iletişim ve etkileşiminin maksimum seviyede olmasına özen gösterilmekte ve öğrencinin derse etkin katılımı sağlanmaktadır. Derslerde kullanılacak tüm kitaplar ve ilave eğitim materyalleri tarafından ücretsiz karşılanmaktadır.

Diplomat Akademi Kızılay ingilizce kursu dil okulumuzda eğitmen seçerken, diploma, sertifika, bilgi ve tecrübe ölçütlerini uygulamanın dışında, modern eğitim yöntemlerini bilen, öğrencileri ile uyumlu, sabırlı ve enerjik olmasına dikkat edilmektedir. Öğrencilerimizin anketler veya bireysel geri bildirimleri, sınıf ortalama başarıları, öğretmenlerimizin performans değerlendirmesinde değerli ölçütler sunmaktadır. Öğretmenlerimiz genel dersler, sınavlara hazırlık dersleri veya özel dersler konusunda uzman olmalarına gayret etmekteyiz. Eğitmenlerin yetişkin sınıflarında ve çocuk sınıflarında farklı özelliklere sahip olunması gerektiği için daha önceki tecrübelerinde bu farklı niteliklere dikkat edilmektedir. Tüm yerli ve yabancı hocalarımızın işe alınırken, dil öğretimi eğitimi almış olmasına, diploma ve sertifikalarla desteklenmiş olmasına dikkat edilip özen gösterilmektedir.

Diplomat Akademi i̇ngilizce Kursu Ankara okulumuzda, 10 kişi ve üzeri standart genel eğitim gruplarında her kur, 100 ders saati sürmektedir. Daha az miktarda öğrencinin olduğu gruplarda bu süre öğrenci miktarına göre değişim gösterebilmektedir. Grup derslerinde bir kurun süresi haftalık alınan ders sayısı ve öğrenci miktarına bağlı olarak değişim gösterebilmektedir.

Derslere düzenli katılım göstermek, öğrenme açısından olmazsa olmazdır. Konular kaçırıldığında veya noksan öğrenildiğinde ilerleyen konular daha zor anlaşılmaktadır. Her öğrencinin derslere %90 ve üzeri katılım göstermesi MEB’in getirdiği bir zorunluluktur. Okulda verilen ödevlerin eksiksiz ve zamanında yapılması sizlerin faydasına olacaktır. Diplomat Akademi i̇ngilizce Kursu Ankara okulumuzda, derslere katılım, vaktinde katılım gösterilmesi ve ödevlerin yapılması, ders esnasında aktif ve katılımcı olmanız, öğretmenleriniz tarafından gözlemlenmekte ve kur başarı değerlendirmesinde dikkate alınmaktadır.

Öğrenciler her kurun ortasında ve sonunda 2 adet sınav olacaktır. Bu sınavların ortalaması %70 ve üzeri olan öğrenciler bir üst kura geçmeye hak kazanacaktır. 60-70 arasında not alan öğrenciler ise üst-üste olmamak kaydıyla bir üst kura geçebileceklerdir. Sınavlara mazereti olmaksızın katılım göstermeyenler o kurdan kalmış sayılacaktır.

Öğrencilerimiz, Diplomat Akademi i̇ngilizce Kursu Ankara okulumuzun %100 öğrenme garantisi altındadır. Derslere %90 katılım sağlamış, sınavlara giren, ödevlerini noksansız yapan ve eğitmeninin iyi niyetli çabalarına iznini veren tüm öğrencilerimiz, dahil oldukları kuru geçemezlerse dahi bir kereye mahsus, ücretsiz olarak kur tekrarı imkanı sağlayabilmektedirler.

Kur Dondurma

Diplomat Akademi Yabancı Dil ve Kariyer Okulu İngilizce Kursu Ankara eğitimi alan ve Kur bitirme sonucu belli olan tüm öğrencilerimiz, eğitimlerini mazeret bildirmeksizin toplamda bir yıl dondurabilme hakkına sahiptir. Bu talepte bulunan öğrencilerimizin, yazılı olarak taleplerini idareye bildirmesi ve eğitim dondurma formunu doldurmaları gerekmektedir. Yazılı talepte bulunmayan öğrencilerimiz, eğitimlerine devam ediyorlar şeklinde değerlendirilir ve katılmadıkları derslerde yok sayılırlar. Kur dondurma hakkını kullanan öğrenciler, bu zamanda varsa ödemelerini vaktinde yapmaktan sorumludurlar.

Başka Okulumuza Nakil

Öğrencilerimiz, Diplomat Akademi İngilizce Kursu Ankara okulumuzun bulunduğu başka illerde eğitimlerini devam ettirmek istediklerini yazılı beyan ederlerse, ayrı bir ücret ödemeden istedikleri ildeki okulumuza nakilleri yapılır ve kalan kurlarını o okullarımızda tamamlayabilirler.

Kur Devretme

Öğrencilerimiz istedikleri zaman kalan eğitimlerini mazeretsiz 3. kişilere devredebilirler. Ancak, bu taleplerini yazılı beyan etmeleri ve eğitime başlamalarının üzerinden 3 ay geçmiş olması gerekmektedir. Eğitim %100 Memnuniyet Garantisi ve Cayma Hakkı Eğitimimize inanıyor ve güveniyoruz. Eğer öğrencilerimiz eğitimlerinin başlangıcında aldıkları ilk kurun %15 lik diliminde caymak isterlerse, yalnızca katıldıkları ders sayısı bedelinin ve aldıkları kitap bedelinin ödemesini yapıp koşulsuz şartsız ayrılabilirler. Bu sürenin sonunda, cayma konusundaki taleplerde MEB kurslar yönetmeliği koşulları aranmaktadır. Bu koşullara uyan öğrenciler, İngilizce kurs eğitimimizden daha önce kazandıkları, promosyon, indirim ve hediye kur avantajlarını kaybetmiş olurlar.

Türkiye’de Milli Eğitim müfredatı, İngilizce Kursu Ankara ve diğer dillerle karşılaştırıldığında en fazla öğretmen, zaman ve sınıf vermektedir. Yabancı dil öğrenmeye başlama yaşı ilkokul 2. sınıfa kadar indirgenmiş ancak harcanan kaynaklar göz önüne alındığında yeterli sonucun alınmadığı görülmüştür. 2. yabancı dil olarak İngilizcenin bilinmesinin kariyer ve kişisel gelişim avantajlarını kavrayan aileler ve yetişkinler bu dilin öğrenilmesi için önemli bir vakit ve kaynak ayırarak farklı arayışlar içinde olmuşlardır.

Yabancı dil öğreniminde her dilde olduğu gibi İngilizce’de de 4 ana becerinin aynı anda ve eşit ağırlıklarda geliştirilmesi gerekmektedir. Bu beceriler; dinleme, konuşma, yazma ve okuma’dır. Diplomat Akademi İngilizce Kursu Ankara eğitimlerimizde de temel 4 becerimiz bu becerilerdir.

Kişilerin ihtiyaçları 4 yetkinlik için farklılık gösterebilir. Örneğin çiçek satıcısı için yeterli olan sadece dinleme ve konuşma yetkinliğine sahip olmak yeterliyken bir akademisyenin veya Ceo’nun bu 4 becerinin hepsine sahip olması gerekmektedir. Yabancı dil becerilerini sınayan, sınavlar ve değerlendirme istemleri her yetkinliği ölçebilme yeterliliğine sahip olmalıdır.

Anlatılan 4 yetkinliğin ne kadar derste(sürede) öğrenilmesi gerektiği, dil uzmanları tarafından uzun zamandır tartışılmakta olup hala genel bir ortak görüşe ulaşılamamıştır. Şüphesiz bu süre, öğrencinin isteği, eğitim için kaynağın miktarı, öğrenme mekanının fiziksel alt yapısı, kullanılan materyallerin kalitesi, öğretmenin tecrübesi ve eğitimi, sınıftaki öğrenci miktarı, öğrencinin genel kültürel ortamı, kaynaklara erişim kolaylığı, hedeflerine ulaşmak için ayırdığı zaman gibi bir çok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu faktörler, bireysel veya birlikte dil öğreniminin niteliğini de etkilemektedir. Bu etken halkalarının en zayıfı kadar güçlü olan şey öğrenme zinciridir. Bu sebeple yabancı dil öğrenirken bu zincirin tüm halkalarını iyileştirebilecek, güçlendirebilecek bütüncül bir yaklaşım sergilenmelidir. Diplomat akademi İngilizce Kursu Ankara olarak eğitilerimizde bütüncül yaklaşım sergilemekteyiz.

Dil eğitimi ve dil yeteneklerini kullanabilme ve düzeylerinin standartlaştırılması hususunda bir çok farklı ölçün olmasına karşı Türkiye’e en yaygın kullanılan; Avrupa Konseyi Eğitim dairesinin üye ülkelerine önerdiği, Avrupa Dil Portfolio’sudur (European Language Portfolio). Fertlerin dil yetenekleri ilk başta Temel(A), Orta(B) ve İleri(C) seviyelere ayrılmıştır. Bu 3 seviye kendi aralarında yeniden ikiye böünerek A1( Elementary), A2 (Pre-Intermediate), B1( Intermediate), B2(Upper-intermediate) ve C1(Advance) seviyelerine(kurlarına) ayrılmıştır. Bu düzey sınıflamasının isimleri kurumdan kuruma değişebilir. Bazen her seviye tekrar 2’ye ayrılarak toplamda 13 seviyeye kadar çıkabilmektedir.

Aşağıdaki tabloda her bir dil seviyesi sonunda öğrencilerin dil yeteneği kazanımları verilmiştir. Tablolarda i̇ngilizce Kursu Ankara eğitim programlarımızın detayları yer almaktadır.

İngilizce Kursu Ankara Detayları

Elementary , A1Pre-Intermediate, A2Intermediate, B1Upper-Intermediate, B2Advance, C1

100 Eğitim Dersi  | 100 Ders Life Time Desteği  | Yerli Eğitmen

Temel konularda geçen terimleri anlar ve konuşabilir. Kendisi ve dışındaki Temel mevzularda geçen terimleri anlar ve konuşabilir. Kendisi ve dışındaki kişileri tanıştırabilir, kişisel bilgileri ile ilgili soru sorabilir, cevaplayabilir. Bu seviyede eğitimi tamamlayanlar basit konular üzerinde ana dili İngilizce olan yabancılarla konuşabilir, basit cümlelerle yazı yazabilir ve kolay konu başlıklarını okuyabilecek seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olurlar. Yaklaşık 600-800 kelime haznesi oluşturmayı hedefleyen bu seviyede basit zaman dilimlerini öğrenir ve günlük hayatında temel seviyeyi kullanmaya başlar. Birbirinden donanımlı yerli eğitmenlerimiz ile ingilizce kursu eğitimlerimize tüm hızımızla devam ediyoruz.

100 Eğitim Dersi  | 100 Ders Life Time Desteği  | Yerli Eğitmen

Bu seviye sonunda sık kullanılan terimleri, deyimleri ve tanımları (detaylı şahsi bilgiler, ailevi bilgiler, alışveriş, iş hayatı… vb) kavrayabilir ve konuşabilir. Karşısındaki kişilerle geçmişleri, düşünceleri ve istekleri konularında iletişime girebilirler. Yeni kelimeler ve yeni yapılarla dili zenginleştirir.

100 Eğitim Dersi  | 100 Ders Life Time Desteği  | Yerli Eğitmen

İş, okul hayatı, boş vakitlerdeki etkinlikler ve benzeri mevzularda temel konuşmaları anlayabilir, sorular sorabilir. Yurt dışı seyahatlerinde iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilir. İlgi duyduğu alanlarda ve konularda metin yazabilir; olayları, tecrübelerini, hayallerini, umut ve hayallerini ifade edebilir, muhatapları ile tartışabilir. Ayrıca görsel medyada geçen konuları kavrayıp, yorum yapabilir.

100 Eğitim Dersi  | 100 Ders Life Time Desteği  | Yabancı Eğitmen

Soyut ve somut konulardaki komplike yazıları anlayabilir, kendi ilgi alanları ile ilgili teknik tartışmalara katılabilirler. Ana dili İngilizce olan kişilerle iyi seviyede akıcı ve düzgün görüşmeler yapabilir. Birçok değişik konuda ayrıntılı, düzgün bir şekilde yazabilecekleri makaleleri ile fikirlerini açıklayabilir ve tartışmalarda sundukları ana görüşün avantaj ve dezavantajlarını açıklayabilirler. Uluslararası ve ulusal sınavlar için istenilen altyapı bilgisine bu seviyede ulaşılır. Yabancı firmalarla iş görüşmeleri bu seviyeden sonra yapılabilir.

100 Eğitim Dersi  | 100 Ders Life Time Desteği  | Yabancı Eğitmen

Çok değişik konularda (felsefi, edebi… vb) anlatılan konuları anlayabilir, düşüncelerini muntazam ve akıcı bir biçimde ifade edebilir. Dilin gerektirdiği tüm esneklikleri sosyal, akademik ve profesyonel yaşamda aktif bir şekilde kullanabilir. Düzgün ve iyi yapılandırılmış komplike metinler yazabilir. Uluslararası toplantılara katılım gösterebilir ve sunumlar yapabilir. Diplomat Akademi ingilizce  eğitimlerinin en önemli avantajlarından biri yabancı eğitmen sayılabilir.

Diplomat Akademi i̇ngilizce Kursu Ankara Detayları

En iyi ingilizce kursu ankara 2019 sorusuna düşünmeden cevap verebileceğiniz, eğitim ve öğretimin adeta başkenti olan ve liseleri, devlet ve vakıf üniversiteleri, kolejleri, özel okulları ile onbinlerce öğrenciye ev sahipliği yapan i̇ngilizce Kursu Ankara arasında, gerek Kızılay’daki merkezi lokasyonu, gerek her bütçeye uygun ingilizce kursu fiyatları, gerek taksitli kolay ödeme seçenekleri , gerekse profesyonel ve alanında uzman eğitmen kadrosu ile Diplomat Akademi Ankara İngilizce Kursu olarak tüm öğrencilerimizi yabancı dil ve kariyer okulumuza ingilizce dil eğitimi almaya davet ediyoruz.

Diplomat Akademi i̇ngilizce Kursu Ankara kızılay şubemizde, sadece başlangıç veya sadece ileri düzey değil her seviyeye uygun başarı garantili ingilizce kursu eğitimleri veriyoruz. İngilizce’nin tüm eğitim seviyelerinde alanında uzman yerli ve native eğtmen kadromuz ile sizlere hizmet vermeye hazırız.

Ankara İngilizce dil kursları arasında son yıllardaki eğitim kalitesi ve başarısı ile öne çıkan Diplomat Akademi olarak , en iyi ingilizce kursu ünvanımızı gururla taşıyoruz. İngilizce öğrenmek için çok fazla maddi sıkıntılara girme sonu artık sona erdi. Her bütçeye uygun fiyatlar ve kolay ödeme seçeneklerimi ile İngilizce kurs ücretleri olarak da hem çalışan kesimin hem öğrenci kesimin karşılayabileceği düzeyde ankara ingilizce dil kursu fiyatları politikamız bulunurken , kesinlikle öğrencilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi, kızılay ankara ingilizce kursu fiyatları üzerinde tutuyoruz, sizlere de sadece eğitimlerinize odaklanmak ve daha başarılı olma adına çaba sarfetmek kalıyor.

Hem kendiniz eğitim alıp hem yakınlarınıza hem de eşinize dostunuza güvenle ingilizce kursu  tavsiye edebileceğiniz eğitim kalitesine ve eğitim sonrası desteğe sahip olan Diplomat Akademi , size özel ingilizce kur fiyatları ile seviyeniz A1, B1 , ne olursa olsun, birlikte daha iyiye gitmek adına sizleri bekliyor. Dil öğrenmenin en eğlenceli halini Diplomat akademi ingilizce kursu ile yaşayın.