insan kaynakları kursu Ankara

İNSAN KAYNAKLARI KURSU ANKARA

İnsan Kaynakları Kursu Ankara , İK Yönetimini, herhangi bir örgütsel / işletmesel ve sosyal çevresel ortamda insan kaynağının işletmeye, kişinin kendisine ve topluma yararlı olacak şekilde, yasalara uygun şekilde, etkin yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümü olarak tanımlanabilir. Diplomat Akademi, insan kaynakları kursu Ankara eğitimlerimiz başlıyor.

Sizi daha iyi tanıyabilmemiz için talep formunu doldurabilirsiniz, eğitim danışmanımız sizin için en uygun kurs önerisinde bulunacaktır.

İnsan kaynaklarının 1950’li yıllarda hissedilmeye başlanmasına ve yönetim bilimine 1970’lerden sonra girmiş olmasına rağmen, firmalar açısından bakıldığında insana yönelik yaklaşımlar oldukça eskidir. Böylece İnsan Kaynakları Yönetimi, insanı temel alan ve onun daha etkin, verimli, yararlı ve üretken olması, diğer yandan iş doyumuna sahip ve mutlu çalışanlar olabilmesi için gereken düzenlemelerin tamamını kapsar. Çalışma ortamında kişinin işe alınmasından, uyum eğitimine (oryantasyon), ücret ayarlamasına, iş yeri ile olan hukuki bağına, verimliliğine, performans değerlendirmesine, maddi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına ve nihayet işten ayrılmasına ya da emekli olmasına kadarki tüm süreçler insan kaynakları yönetimi uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

insan kaynakları kursu Ankara EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR

 • Lise mezunları
 • Üniversite öğrencileri,
 • Yeni mezunlar
 • İş hayatına ara vermiş olanlar
 • Çalışan ama bölüm değiştirmek isteyenler
 • Geleceğin mesleği olan İnsan Kaynaklarında uzmanlaşmak isteyenler
 • İnsan Kaynakları departmanında çalışıp da yeniliklerden ve farklı uygulamalardan haberdar olmak isteyenler,
 • Farklı meslek kollarında olan ve yönetici olmaya aday kişiler

 

IK Yönetimi ÖzellikleriIK Yönetimi AmacıIK Eğitim Paket İçeriği
İnsan Kaynakları Yönetimi, insan ilişkileri, yönetim ve personel işlemleri konusundaki bilgi ve ilkeleri bir bütün içinde ve farklı bir bakış açısı ile ele alır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi günümüzde yaşanan hızlı değişme, gelişme ve bilgi artışının yol açtığı, bireylerdeki bilgi eskimesini önlemeye ve çalışanların bireysel gelişimlerini sağlamaya çalışır.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi her işin en önemli unsuru olan insanın yönetimi, insan ilişkileri, personel yönetimi, endüstri ilişkileri, çalışan tatmini ve motivasyonu, kariyer planları, performans değerlemesi, işe alım, uyum programları, eğitim ve geliştirme çalışmaları gibi insan merkezli işlevleri kapsamaktadır.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi kurumun amaçlarına başarı ile ulaşmasını sağlar.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, personel yönetimi ile çalışanların kurumla ve devletle ilişkilerini düzenleyen teknik bir iş olmanın yanı sıra, muhasebe, pazarlama, üretim gibi kurum fonksiyonları kadar örgütün yönetimine katkıda bulunur.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, işletme içinde çalışanların aralarındaki bağlılığın geliştirilmesini ve kurum kültürünün yerleşmesini sağlamaya çalışır.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, insanı merkeze alan bir disiplindir.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, kurumdaki iş bölümü sonucu, çalışanlar arasında çıkan gerilimler, çatışmalar, beklentiler ile de ilgilenir.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, kurum içinde insan ilişkilerini parça parça değil, bir bütün halinde incelemeye çalışır.
İnsan Kaynakları Yönetiminin 2 temel amacı vardır:
 1. Çalışanların iş ile ilgili ihtiyaçlarına cevap vermek, onların mesleki gelişimine katkıda bulunmak,
 2. İnsan kaynağının, işletmenin hedefleri doğrultusunda en verimli biçimde değerlendirilmesidir.

Krizler, ulusal ve uluslara arası siyasal ve ekonomik sorunlar, bazı temel kaynakların azalması İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişimini hızlandırır ve önemini arttırır. İşletme değişimini sağlar ve değişimlere adaptasyonu hızlandırır. İletişim İnsan Kaynaklarının kursu Ankara işletme içi motive edici unsurları geliştirmede en önemli silahıdır. Zamanla oluşan kurum kültürünün paylaşılmasını ve kuruma bağlılığı sağlar. İnsan kaynağının beklenti ve haklarının takipçisidir. Tüm çalışanların optimal (en uygun) performans düzeyine ulaşmasını sağlar.

İnsan kaynakları uzmanları bilgi toplumu, küreselleşme, iletişim toplumu şeklinde tanımlanan toplumsal dönüşümün kişi ve kurum düzeyinde gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar da yapar. Günümüz işletmelerinde otoriteye dayalı yönetim, pozisyonlar, görevler, roller tartışmalı hale gelmiştir. Uzmanlık alanı, takım çalışması ve işbirliği ön plana çıkmıştır. Günümüzde bilginin ön planda olması organizasyonların / işletmelerin temel özelliğini bu doğrultuda değiştirmiştir. insan kaynakları kursu ankara Yönetimi, bilgi organizasyonlarını oluşturacak insan kaynağının yetiştirilmesine uygun ortamlar hazırlar.

“Gelecek, işini severek yapan insanlar istiyor”

İnsan Kaynakları geleceğin en kıymetli mesleklerinden biridir. Siz de bu alanda uzmanlaşmak istiyorsanız bize katılın ve uzmanlarımızla tanışın diyoruz.

 • 56 ders saati yüz yüze eğitim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi MEB Sertifikası
 • Ücretsiz Kariyer Danışmanlığı (uzmanlarımız ile özel çalışma yapmak için randevu almalısınız)
 • Kişisel Gelişim Eğitimlerinden birine ücretsiz katılma hakkı. Eğitim tercihleriniz:
  • CV Hazırlama
  • Profesyonel İş Arama Teknikleri
  • İletişim ve Beden Dili
  • Kişisel Zaman Yönetimi
  • Kriz Yönetimi
  • Liderlik ve Takım Çalışması
  • Stres ve Başa Çıkma Yolları
  • Sunum Hazırlama Teknikleri

En iyi insan kaynakları kursu ankara eğitimlerini Diplomat Akademi farklı ile almak ve size özel fırsatlarımızı öğrenmek için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. insan kaynakları kursu ankara