motivasyon nedir ve nasıl artırılır

Motivasyon Nedir Motivasyon Nasıl Artırılır ?

Motivasyon, psikoloji biliminde insanı başarıya yönelten içsel bir güç olarak tanımlanır. Motivasyon hakkında birçok kişisel gelişim kitabı yazılmış, bu konu hakkında birçok bilimsel araştırma yapılmıştır. Motivasyon, bir yaşam becerisidir ve kişisel gelişim ile ilgilenen herkesin er ya da geç üzerinde düşünmek zorunda kalacağı bir güçtür. Aynı zamanda duygusal zekânın ve psikolojinin de bir parçası olan motivasyon, hayatta karşımıza çıkan zorluklarla baş edebilme becerisinin temelini oluşturmaktadır.

Motivasyon Nedir?

Motivasyon, amaçlarımıza ulaşmak, mutlu olmak, hayat kalitemizin artması için bizi harekete geçiren her şeydir.

Duygusal zekâ ve psikoloji hakkında birçok kitap yazmış olan Daniel Goleman, insanları motive eden 4 ana unsurdan bahseder:

* Kişisel dürtü

* Özveri

* Girişkenlik

* İyimserlik

Daniel Goleman’a göre, kişisel gelişim ve psikoloji alanlarının başlıca konularından biri olan motivasyonun ortaya çıkmasında ilk temel unsur kişisel dürtüdür. Kişi, öncelikle hayatının daha iyi bir hale gelmesini arzulamalı, başarılı olmak için istek duymalıdır. İkinci olarak, kişi başarıya ulaşmak için almış olduğu kararlarda özverili olmalı, belirlediği amaçlara sadık kalmalıdır.

Başarıya ulaşmak için kişileri motive eden diğer bir unsur ise girişkenliktir. Goleman’ın bahsettiği girişkenlik, ortaya çıkacak fırsatlara hazır olma halidir. Dördüncü unsur, iyimserliktir. İyimserlik, kişinin karşısına çıkan zorluklar ve engeller karşısında pes etmeden yoluna devam edebilme yeteneğidir.

Motivasyonun Faydaları

* Hayatınızın düzene girmesini sağlar.

* Zaman yönetimi becerisi kazandırır.

* Kendinize olan saygınızı arttırır.

* Özgüvenin gelişmesine yardımcı olur.

Motivasyon, kişisel gelişimin yapı taşlarından biridir ve hayatınızdaki pek çok durumu kontrol altına almanızı sağlamanıza yardımcı olabilir.

Motivasyon Türleri

Kişisel gelişim uzmanları, psikolojide iki tür motivasyondan bahsederler. Bunlardan ilki, severek yaptığımız şeyler için ortaya çıkan içsel motivasyon’dur. İkincisi ise para kazanmak gibi zorunlu olarak yapmamız gereken şeyler için ortaya çıkan dışsal motivasyon’dur.

Farklı insanlar, farklı zamanlarda, farklı şeylerle motive olabilirler. Aynı görev, bazı insanlarda içsel motivasyonu harekete geçirirken, bazılarında dışsal motivasyonu harekete geçirebilir.

Örnek:

Selim, ev kredisi borçlarını ödeyebilmek ve ailesini geçindirebilmek için çalışmak zorunda olan bir kişidir. İşini sevmeyen ve zorunlu olarak çalışan Selim’in motivasyonu tamamen dışsaldır.

Serpil, yaptığı işi seven, işinde kişisel tatmin yaşayan bir kişidir. Serpil’in bir evi ve çalışmasa bile kendini geçindirebilecek birikmiş parası vardır. Serpil’i motive eden şeyler tamamen içseldir.

Motivasyonu Arttıran Unsurlar

* Yüksek, ancak gerçekçi hedefler belirlemek.

* Gerektiğinde risk alabilmek.

* Yaptığımız işlerin karşılığında motive edici geri bildirim almak.

* Yaptığımız planlara sadık kalmak.

* Karşımıza çıkan fırsatları değerlendirebilmek.

* Başarısızlıklar karşısında geri çekilmemek, hedeflediğimiz yolda devam edebilmek.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir